Logo Consorci de la Costa Brava - Anar a l'inici

Portal de transparència

Massa salarial

BOP Núm. 82, 29 d'abril de 2016 Pàg. 12

Administració Local Diputació

Núm. 3532

DIPUTACIó DE GIRONA

Recursos Humans

Edicte de publicació de la massa salarial del personal laboral de la Diputació de Girona i el seu sector públic per a l'any 2016. Per acord de Ple de la Diputació de Girona de 19 d'abril de 2016 s'han aprovat els imports corresponents a l'any 2016 de la massa salarial del personal laboral de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials i altres ens públics i societats mercantils locals que en depenen, així com els consorcis adscrits a la Diputació i les fundacions que es constitueixen amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de la corporació, o que tinguin un patrimoni fundacional format en mÉs del 50% per bÉns o drets aportats per la Diputació, en compliment de l'article 103 bis de la Llei de Bases de RÈgim Local, d'acord amb la redacció donada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. Aquests imports són les següents:

SECTOR PúBLIC DE LA DIPUTACIó DE GIRONA:

ORGANISMES
MASSA SALARIAL 2016
DIPUTACIó DE GIRONA
2.689.731,74
Organisme autònom de salut pública DIPSALUT
913.971,80
Organisme autònom Xarxa Local de Municipis XALOC
2.260.847,01
CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ
1.795.416,59
Entitat Pública Empresarial SEMEGA
379.259,65
CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
689.666,50
CONSORCI DE LES VIES VERDES
163.556,46
CONSORCI D'ARTS ESCÈNIQUES SALT-GIRONA
56.750,00
PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA
1.153.574,69
SUMAR Empresa d'Acció Social SL
3.717.381,00
Fundació de la CASA DE CULTURA DE GIRONA
247.000,00
Associació CILMA
47.814,00
TOTAL
14.114.969,44


La qual cosa es fa pública, als efectes oportuns.

Girona, 25 d'abril de 2016
Pere Vila i Fulcarà
President
© 2019 Consorci Costa Brava · Pl. Josep Pla, 4 3r 1a · 17001 Girona · Tel. +34 972 201 467 Fax +34 972 222 726 info@ccbgi.org · e.FACT
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació ·

Avís legal Política de protecció de dades