Subscriure's al nostre newsletter
 
 
    a
       
   

La crisi econòmica i financera en què viu immersa la nostra societat està posant en qüestió els pilars sobre els quals s'han assentat la majoria d'activitats que hem desenvolupat al llarg de les darreres dècades. Així, algunes instal·lacions construïdes recentment i relacionades amb la gestió i el tractament de les aigües no han escapat tampoc a aquesta espiral i ara mateix es troben aturades o amb un funcionament mínim. Però malgrat la reducció de pressupostos efectuada per l'Agència Catalana de l'Aigua, la sostenibilitat econòmica de les instal·lacions del Consorci Costa Brava no queda qüestionada, ja que no es basa en instal·lacions sobredimensionades o d'explotació intensiva des del punt de vista energètic.

 
       
aa
     
   
     
 


Abastament

 

Sanejament

- Reunions amb ACA i altres administracions actuants

- Connexions dels càmpings de Sant Pere Pescador a l’EDAR de L’Escala

 


Reutilització

 


R+D

- Presentació sobre l’ús ambiental de l’aigua regenerada en les rieres de la Costa Brava en el "7th Symposium for European Freshwater Sciences"

- Participació en els tribunals d’avaluació de projectes dels alumnes de 4t curs de Ciències Ambientals de la UdG

+ Llegir

 
 
 
   
    Contacte

Plaça Josep Pla, 4, 3r. 17001 Girona
Tel: 972 201 467 – Fax 972 222 726

Info@ccbgi.org
www.ccbgi.org