Notícies
 
   
   
 

Al llarg dels mesos d’abril i maig es van posar en servei, de manera progressiva, les sis estacions de bombament de la connexió del sanejament de Sant Pere Pescador i L’Armentera a l’EDAR de L’Escala, fet que ha permès reduir, fins a la desaparició, l’abocament d’aigües residuals al riu Fluvià.

Paral·lelament, el 12 de maig de 2011, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, el Consori Costa Brava i els càmpings Las Palmeras, La Gaviota, l’Àmfora, Aquàrius, El Riu, Les Dunes i la Ballena Alegre van signar un conveni per realitzar les obres de connexió d’aquests establiments a l’EDAR de l’Escala, fet que suposarà una important millora per al sanejament de la zona. Aquest conveni determina el pagament per part del conjunt de càmpings de 512.000 € a l’Agència Catalana de l’Aigua, amb els quals es finançarà la seva connexió a la canonada, recentment posada en servei, que transporta les aigües residuals de Sant Pere Pescador i L’Armentera a l’EDAR de L’Escala. Està previst que aquestes obres entrin en servei durant l’estiu de 2011, a mesura que es vagi finalitzant la seva execució.

Foto: Agustí López

 

 
   
 

Durant el primer semestre de 2011 s’han realitzat dues importants obres de reparació i millora del sistema de sanejament de Palamós.

Per una banda, es va continuar amb la substitució del tram final de l’emissari terrestre de l’EDAR de Palamós a cala Castell, per tal de corregir les fuites detectades en les juntes de l’antiga canonada, la qual cosa suposa la renovació dels darrers 650 metres de l’emissari terrestre en els darrers quatre anys.

Per l’altra, es va portar a terme la substitució de la canonada d’impulsió del bombament del Padró realitzada entre gener i abril. La canonada va passar d’estar suspesa en la galeria on es troba a anar recolzada al terra i protegida per una estructura de formigó. Cal destacar la dificultat tècnica d’aquesta darrera obra i l’ambient extremament advers en el qual ha calgut treballar. Per això el Consorci Costa Brava agraeix, a totes les persones que hi han estat implicades, el seu esforç i sacrifici per dur-la a terme de manera exitosa, amb les mínimes molèsties i en els terminis acordats. El cost total d’ambdues obres ha estat de 780.000 €, IVA inclòs, i ha estat finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Foto: David López

 

 
   
 

Dins de les millores en el procés de maneig i gestió dels fangs s’han instal·lat dues sitges a les EDAR de Cadaqués i de Roses. Aquestes sitges representen la possibilitat de fer un petit emmagatzematge dels fangs deshidratats i permeten que els camions de transport puguin fer una càrrega molt senzilla i neta, de manera que també hi ha una reducció en les emissions d’olors.

El cost total d’aquestes dues actuacions ha estat de 201.067 €, IVA inclòs, i ha estat finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Foto: Agustí López

 

 
   
 

Durant el primer semestre de 2011 el personal de l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, SA, de l’EDAR de Blanes ha procedit a fer el buidat i la neteja del digestor anaerobi, com a pas previ per a la substitució del seu aïllament. Aquesta millora ha estat finançada íntegrament per l’Agència Catalana de l’Aigua i el seu cost ha estat de 190.000 €, IVA inclòs.

Foto: Agustí López

 

 
   
 

El cap d'explotació de l'Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava, SA, per a la zona nord, José María Dueñas, va jubilar-se aquest proppassat mes de maig.

Natural de Santander, José María Dueñas va arribar a la Costa Brava l'any 1978 de la mà de l'actualment desapareguda empresa explotadora SEARSA. L'any 2006, amb la constitució de l'Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava, SA, va passar a ser el cap d'explotacions de la zona que va des de Portbou fins a Castelló d'Empúries, que és la que major nombre d'instal·lacions de sanejament té en servei de tota la Costa Brava.

El seu relleu com a cap de Zona l'ha assumit David Gràcia que, fins al moment, feia les funcions de cap de manteniment.

El Consorci Costa Brava agraeix a José María Dueñas la seva fidelitat, el seu esforç i els seus serveis al llarg d'aquests 33 anys de dedicació al sanejament de la Costa Brava.

Foto: Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, SA