Notícies
 
   
   
 
El 20 d'octubre de 2010 l'Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (ASERSA) va atorgar al Consorci Costa Brava el premi a l'excel·lència en reutilització de l'aigua corresponent a l'any 2010, en el marc de la 1ª Conferencia Internacional de ASERSA, que es va celebrar a Madrid.

El jurat del premi, presidit pel professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Rafael Mujeriego, va decidir lliurar-lo al Consorci Costa Brava per les iniciatives pioneres, el continuat desenvolupament i l'extensa divulgació científica de la regeneració i la reutilització de l'aigua que s'ha fet des de 1985.

El Premi ASERSA va ser recollit per la presidenta del Consorci Costa Brava i alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, en presència del vicepresident i alcalde de Cadaqués, Joan Borrell, i de Manel Serra, en qualitat de gerent.

Foto: David Fernández, ASERSA

 

 
   
 

L'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua va atorgar a l'Ajuntament del Port de la Selva un dels seus premis anuals "per la posada en marxa del projecte global d'aprofitament de les aigües residuals, un cop tractades a l'EDAR, reomplint l'aqüífer". Aquest reconeixement va ser lliurat el dia 21 de març de 2011 a la seu del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, dins de la XII edició dels premis que cada any dóna aquesta associació, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Aigua.

El jurat va estar format per Ruth Rosique, alcaldessa de Vidreres, Joan Vilà, alcalde de Cabrera de Mar, Lluís Martínez, director de Responsabilitat Social Corporativa del Grup AGBAR, Marta Miralles, en representació de l'Ajuntament de Sant Celoni, i Lluís Alonso, en representació de la Diputació de Barcelona.

Els altres guardonats d'aquesta XII edició van ser la Fundació We Are Water, per la conscienciació a l'opinió pública de la necessitat de crear una nova cultura de l'aigua; Cetaqua, per la seva tasca investigadora i de recerca per al desenvolupament de solucions sostenibles per al cicle integral de l'aigua; el Centre d'Estudis Montseny, per l'estalvi d'aigua, aprofitant l'aigua del subsòl per als sanitaris de l'escola; Clabsa, per l'edició de la publicació L'aigua amagada, un relat per descobrir la importància del clavegueram de Barcelona; el catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya Rafael Mujeriego, per la seva meritòria trajectòria professional; i el periodista i escriptor Antoni Puigverd, pel seu article publicat a La Vanguardia "Agua y gente para unir".

El Jurat també va decidir atorgar un accèssit a Miquel Codina i a Ramon Codina (in memoriam) pel rodatge de la pel·lícula La caza del cisne, dirigida, muntada i interpretada per personal de l'administració de l'aigua a Catalunya..

 

 
   
 

Des d'inicis de 2011, les plantes de regeneració d'aigua de la Costa Brava que subministren aigua regenerada a xarxes municipals disposen d'un nou control analític que reforça la vigilància de la qualitat de l'aigua produïda i, per tant, la protecció de la salut pública dels usuaris i dels treballadors. Aquesta nova analítica és la dels colífags somàtics, una tipologia de microorganismes indicadors que serveixen per mesurar la intensitat dels sistemes de desinfecció enfront de virus i que es realitza als laboratoris de l'Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava, SA.

Malgrat que segons la legislació vigent (RD 1620/2007) la seva realització no és obligatòria, la col·laboració en recerca aplicada amb el Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB) ha servit per poder fer un pas endavant i oferir aquesta garantia addicional, que ha estat incorporada als protocols de vigilància i control del funcionament d'aquestes instal·lacions.

 

 
   
 

Al llarg d'aquest primer semestre del 2011, a poc a poc, han entrat en vigor els nous convenis per al subministrament d'aigua regenerada, a mesura que s'han produit les signatures de les diferents parts. Aquests convenis substitueixen els anteriors, vigents des del moment de la signatura de cadascun d'ells i que van ser efectius fins al 31 de desembre de 2010.

La finalitat d'aquests nous convenis és doble: per una banda, unificar les condicions de subministrament i les tarifes de tots ells en funció de la tipologia d'ús i del volum anual a subministrar; i, per l'altra, procurar una major sostenibilitat financera en el subministrament d'aigua regenerada als usuaris privats. Aquestes noves tarifes van ser aprovades per la Comissió de Govern del Consorci Costa Brava en la seva sessió del 14 de desembre de 2010 i es componen d'una quota fixa mensual independent del consum i un preu per metre cúbic subministrat. Els futurs nous usuaris hauran de satisfer una quota inicial de connexió al sistema.

 

 
   
 

L'1 de juny de 2011 l'Agència Catalana de l'Aigua va fer arribar al Consorci Costa Brava la notificació de la concessió marc de l'aigua regenerada per al subministrament en alta a Tossa de Mar, sol·licitada en el segon semestre de 2010.

A l'espera de rebre les condicions que pugui posar el Departament de Salut en el seu corresponent informe sanitari, aquesta resolució significa un gran avenç pel fet que obre la porta a utilitzar les xarxes municipals d'aigua regenerada per al subministrament a tercers, sempre dins dels usos aprovats. Aquests usos són, en aquest cas, els llistats com a 1.2 (usos urbans municipals), 2.1, 2.2 i 2.3 (tots els usos agrícoles), 3.1 (usos industrials) i 4.1 (usos recreatius, entre ells el reg de camps de golf).

El proper pas en aquesta tramitació serà aconseguir l'autorització per subministrar aigua regenerada per als usos anomenats com a domiciliaris (qualitat 1.1) i que inclouen essencialment el reg de jardins privats. El repte que representa per als tractaments de regeneració de la Costa Brava l'assoliment d'aquesta qualitat passa sobretot per la consecució d'uns valors de terbolesa per sota de 2 UNT en almenys el 90% del temps, tal com requereix el RD 1620/2007, condició a complir simultàniament amb d'altres ja assolides com són l'absència d'Escherichia coli en 100 mL i la concentració de matèries en suspensió per sota de 10 mg/L, també en almenys el 90% del temps.


 

 
   
 

Des de la publicació de l'anterior newsletter, el Consorci Costa Brava ha participat en els següents congressos i jornades, amb l'objectiu d'explicar la seva activitat en matèria de regeneració i reutilització d'aigües: conferència a la National Taiwan University, a Taipei [descarregar conferència]; conferència a la primera convenció internacional d'Aqua-Aerobic Systems Inc., celebrada al Park Hotel Sant Jordi de Castell-Platja d'Aro; conferència al III Congrés Internacional Smallwat 2011, a Sevilla [descarregar conferència]; i finalment, conferència en les jornades "La réutilisation des eaux", organitzades en el marc de la fira Hydrogaia, a Montpellier, França [descarregar conferència].

Foto (esquerra): CENTA
Foto (dreta): Lluís Sala