Notícies
 
   
   
 

Dins del 7è Programa Marc, la Unió Europea ha concedit a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) el projecte d'investigació "Sulfide and greenhouse gas emissions from mediterranean sewers, SGHGEMS" (Emissions de sulfhídric i de gasos d'efecte hivernacle en col·lectors d'aigües residuals de la Mediterrània), sota la direcció del Dr. Oriol Gutiérrez García-Moreno, investigador responsable de la seva execució. Per aquest motiu, el Consorci Costa Brava i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, amb la col·laboració de l'Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava, SA, han sumat esforços per tal de realitzar la part pràctica de l'esmentat treball en els col·lectors del sistema de sanejament de L'Escala, on s'ha detectat de forma clara l'existència d'aquesta problemàtica.

La producció d'aquesta mena de gasos té unes afeccions importants al medi ambient en general, i a les persones i a les infraestructures de sanejament en particular: per una banda, són gasos amb un potent efecte hivernacle, mentre que per l'altra tenen una elevada toxicitat que, de no controlar-se, pot esdevenir fatal, alhora que acceleren la corrosió dels elements metàl·lics de les estacions de bombament. Tot això fa que calgui evitar-ne al màxim la seva formació en unes instal·lacions que, per la tipologia del material que transporten –aigües residuals- són propenses a generar-ne, atesos els importants riscos per a la salut dels treballadors i el notable encariment de les despeses d'explotació que suposen.

El conveni que s'ha formalitzat serà vigent fins el 28 de febrer de 2015 i servirà per determinar de forma empírica quines són les estratègies de minimització de la formació d'aquesta mena de gasos a escala real.

Foto: Lluís Sala

 

 
   
 

La celebració, el proper mes de setembre a Barcelona, del 8è congrés internacional sobre reutilització d'aigües ha portat, aquests darrers mesos, a la preparació de diversos articles científics i de pósters que explicaran els treballs de recerca aplicada en els que el Consorci Costa Brava i l'Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava han col·laborat.

Del conjunt d'articles presentats, el comitè científic del congrés ha seleccionat (per ordre alfabètic de l'autor principal) els següents per a presentació oral:

  • Marc Ordeix, Laia Jiménez, Núria Sellarés (Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis) & Lluís Sala (Consorci Costa Brava): Environmental results of several experiences of reclaimed water contribution in coastal Mediterranean streams of Catalonia, NE of the Iberian Peninsula.

  • Lluís Sala (Consorci Costa Brava), Joan Sanz (Veolia Water Solutions & Technologies) & Delphine Forestier (Veolia Environnement Recherche et Innovation): An approach to the analysis of the critical control points of the Costa Brava water reclamation facilities

La llista d’articles seleccionada per ser presentada en format póster (per ordre alfabètic de l'autor principal) és la següent:

  • Maribel Marín, Amanda Con, Laura Martínez (Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava SA) i Lluís Sala (Consorci Costa Brava): Reclaimed water quality in the distribution networks of Lloret de Mar and Tossa de Mar (Costa Brava, Girona, Spain)

  • Jordi Muñoz, Sílvia Quintana, Mario Díez (Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, SA), Lluís Sala (Consorci Costa Brava), Míriam Agulló-Barceló, Raquel Casas-Mangas, Joan Jofre i Francisco Lucena: Online measurement of redox potential for the real-time control of disinfection efficiency in water reclamation facilities

Per altra banda, cal destacar que de la web del congrés www.waterbcn2011.org ja es poden descarregar el programa preliminar i els resums de les conferències que donaran Joan Jofre (Universitat de Barcelona) sobre la desinfecció de l’aigua regenerada i Shane Snyder (University of Arizona) sobre les impliacions per a la salut pública i la sostenibilitat de la reutilització potable directa.

 

 
   
 

Científics de Rheos Ecology i de la Universitat de Girona, juntament amb tècnics de l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, SA, i del Consorci Costa Brava, han participat en la confecció de la proposta per a la recerca sobre la filtració biològica com a tècnica natural de regeneració d’aigua. El títol de la memòria és “Development of a functional food web-based tertiary treatment for water reclamation” i l’acrònim que s’utilitzarà és BIOREC (BIOlogical water REClamation).

Aquest document serà utilitzat en els propers mesos per buscar el finançament amb el qual poder aprofundir en el coneixement d’aquesta tècnica i el seu potencial en el camp de la regeneració de les aigües depurades.

Foto: Lluís Sala

 

 
   
 

En aquests darrers mesos s'ha col·laborat en la redacció de tres articles científics que expliquen alguns dels treballs de recerca que s'han realitzat darrerament i que guarden relació amb les activitats del Consorci Costa Brava. Aquestes col·laboracions han consistit essencialment en la revisió dels articles, aportant els criteris i els enfocs propis de l'explotació d'instal·lacions a escala real i ajudant a trobar el vocabulari habitualment utilitzat en la vessant més tècnica d'aquest món.

En concret, els tres articles que s'han revisat són, per una banda "Characterization and persistence of fecal bacterial populations in a reclaimed-water irrigation system used on a golf course", d'Arnau Casanovas-Massana i Anicet R. Blanch (UB), que ha estat enviat a la revista Applied and Environmental Microbiology; i per l'altra, "Evaluation of Daphnia magna as a biotreatment filtration of treated wastewater" i "The role of the hydraulic retention time in the Daphnia magna biotreatment of treated wastewater. A mesocosm study", ambdós signats per Conxi Pau, Jordi Colomer, Xavier Casamitjana i Teresa Serra (UdG), Ruud Kampf (Waternet) Joan Colom (Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava, SA,) i Lluís Sala (Consorci Costa Brava). D'aquests dos articles, el primer està actualment en revisió a la revista Water Research i el segon a punt per ser enviat a alguna altra publicació científica.

Paral·lelament, des del Consorci Costa Brava s'ha dut a terme la co-tutoria d'Alba Font Farran, estudiant del Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua de la UdG i autora del treball "Contribució de l'aigua regenerada per al reg de camps de golf: el cas de Torroella de Montgrí", que va ser presentat a Girona el proppassat 22 de juny.