Notícies
 
   
   
 


En els darrers mesos l'abastament a Costa Brava sud ha hagut de fer front a dues afectacions menors a causa d'obres que s'han realitzat en la zona.

Per una banda, les obres de connexió entre la dessalinitzadora de Blanes i la planta de potabilització de Cardedeu, realitzades per ATLL i que suposen la instal·lació d'una canonada de 1.4 metres de diàmetre, han afectat directament les infraestructures de captació de la planta potabilitzadora del Pla de Gelpí (Tordera). Em aquest cas ha calgut actuar a nivell de canonades i de cablejat elèctric, alhora que s'ha aprofitat per substituir 132 metres lineals de fibrociment de diàmetre 300 mm per una canonada de fosa dúctil del mateix diàmetre.

Per l'altra, les obres de soterrament d'una línia elèctrica de mitja tensió promogudes per ACESA han afectat les canonades i el cablejat elèctric dels pous 4 i 6, de manera que ha calgut instal·lar un nou tram de 48 metres de la canonada d'impulsió. El material escollit ha estat la fosa dúctil i el diàmetre 350 mm.

Fotos: ABASTEM

 

 
   
 

Amb la contractació d'Àlex Vicente, nou cap de servei per a la Costa Brava sud, Abastament en alta Costa Brava Empresa Mixta, SA (ABASTEM) ha reforçat recentment la seva estructura de personal.

Àlex Vicente assumirà les funcions que fins ara tenia Maria Ramírez, qui es dedicarà en exclusiva a les funcions de gerència de l'empresa.