Editorial
 
   
 

El Consorci Costa Brava és un organisme supramunicipal que té per objectiu fundacional  la gestió del cicle integral de l’aigua. Està integrat per la Diputació de Girona i els vint-i-set ajuntaments del litoral gironí. Fou creat al maig de l’any 1971, d’això fa ara 40 anys, coincidint amb l’eclosió del fenomen turístic a la Costa Brava i per la necessitat de dotar als municipis costaners de les infraestructures hidràuliques necessàries per garantir l’abastament domiciliari d’aigua potable, renovar les xarxes de clavegueram malmenades i insuficients, i projectar i construir les instal·lacions de depuració de les aigües residuals que fins aquell moment s’abocaven directament i sense tractament al mar. El turisme de platja reclamava platges i aigües netes. Els Ajuntaments i l’Administració de l’Estat posaren els mitjans tècnics  i econòmics per projectar i construir noves captacions d’aigua, xarxes d’abastament i de clavegueram, emissaris submarins i estacions depuradores d’aigües residuals, al llarg de tota la Costa Brava.

Ll’any 1986, 15 anys més tard de la seva creació, el Consorci Costa Brava gestionava l’explotació de les depuradores d’aigües residuals de Port-Bou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, l’Estartit, Begur, Palamós (conjuntament amb Palafrugell, Calonge, Vall-llobrega i Mont-ras), Castell-Platja d’Aro  (conjuntament amb Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro), Tossa de Mar i Blanes. Aquest any 1986 es produí la transferència de les competències hidràuliques de l’Estat a la Generalitat de Catalunya. El Consorci era ja un organisme consolidat i que havia demostrat la seva eficàcia pel que fa a la gestió de les imprescindibles infraestructures hidràuliques.

Fou en aquests anys de finals dels 80, que el Consorci inicià els primers projectes d’abastament en alta a municipis que requerien d’aportacions externes d’aigua potable. També s’aprovaren els Plans de Sanejament de la Costa Brava, d’acord amb la nova legislació promulgada pel Parlament de Catalunya. A finals de la dècada es realitzarien les primeres passes en l’àmbit de la reutilització i regeneració de les aigües depurades.

El resultat a hores d’ara, a l’any 2011, és que els municipis de la Costa Brava, disposen d’unes infraestructures hidràuliques d’abastament, de sanejament i de reutilització de les aigües adequades a les necessitats actuals.

L’abastament està raonablement garantit en quantitat i qualitat adequada; el sanejament i la depuració de totes les aigües residuals  és un fet a tots els municipis del Consorci,  i s’avança any a any en la reutilització de les aigües depurades.

Això ha estat possible gràcies a l’avenç que hem realitzat com a societat en el seu conjunt, al suport institucional dels ajuntaments i a l’aportació de recursos econòmics per part de l’administració hidràulica especialment de la Generalitat de Catalunya i també, a la pròpia existència del Consorci  Costa Brava.

Naturalment, també ho ha estat gràcies a tots el Presidents que m’han precedit, i a tots els alcaldes i regidors municipals que han format part dels òrgans de govern de la institució, que han entès tots ells, que el Consorci de la Costa Brava era -i és- un organisme al servei de tots els ajuntaments i que han treballat de forma unitària, conjunta i sense diferències de color polític  per fer possible dia a dia una Costa Brava millor al servei del seus habitants. També  als tècnics i treballadors del Consorci Costa Brava, que hi dediquen els seus esforços i coneixements professionals, i que essent tan pocs han sabut fer tan bona feina.

A tots: Moltes gràcies i felicitats per la feina feta.

Magda Casamitjana i Aguilà
Presidenta del Consorci Costa Brava.