Logo Consorci de la Costa Brava - Anar a l'inici
 
Newsletter Newsletter Primer Premi 2010
Segon Premi 2010

Fotografies guanyadores del Premi de fotografia "Aigua, natura i Costa Brava", edició 2010
 

WaterReuse Barcelona 2011Novetats al web

22/09/2016
Abastaments - Actualització de dades
 
8/09/2016
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Agost 2016
pdf

Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Agost 2016

9/08/2016
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Juliol 2016
pdf

Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Juliol 2016

5/08/2016
Abastaments - Actualització de dades
 
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Juny 2016
pdf

Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Juny 2016

15/06/2016
Abastaments - Actualització de dades
 
13/06/2016
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Maig 2016
pdf

Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Maig 2016

06/06/2016
Anuncis
pdf Bases reguladores de les subvencions per ajuntaments membres del Consorci de la Costa Brava per a inversions/actuacions complementàries del cicle de l'aigua.
pdf Bases específiques reguladores de les subvencions per a inversions financerement sostenibles.
 
17/05/2016
Abastaments - Actualització de dades
 
10/05/2016
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Abril 2016
pdf

Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Abril 2016

22/04/2016
Sanejament - Actualització de dades
 
11/04/2016
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Març 2016
pdf

Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Març 2016

19/03/2016
Projecte R3WATER
pdf Advanced Monitoring Systems for an Efficient Water Reclamation
 
11/03/2016
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Febrer 2016
pdf

Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Febrer 2016

Abastaments - Actualització de dades
 
09/03/2016
Anuncis
pdf Anunci Modificacio plantilla lloc treball Tecnic Administracio General funcionarial (F) i no laboral
 
12/02/2016
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Gener 2016
pdf

Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Gener 2016

 
02/02/2016
Anuncis
pdf Anunci del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua per a fer públic que es vol cobrir una plaça de TAG en comissió de serveis
 
27/01/2016
Anuncis
pdf Edicte del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua d’aprovació de la valoració dels llocs de treball, creació d’una plaça laboral de tècnic/a d’administració i la retribució del personal de la corporació per a l’exercici 2016
 
25/01/2016
Reutilització - Actualització de dades
 
19/01/2016
Sanejament - Actualització de dades
 
14/01/2016
Abastaments - Actualització de dades
 
12/01/2016
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Desembre 2015
pdf Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Desembre 2015
 
04/01/2015
Jornades
pdf Xavier Tristan: El Consorci Costa Brava avui: darreres actuacions i reptes de futur.
 
10/12/2015
Abastaments - Actualització de dades
 
10/12/2015
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Novembre 2015
pdf Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Novembre 2015
 
07/12/2015
Anuncis
pdf Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona pel Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2016.
 
11/11/2015
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Octubre 2015
pdf Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Octubre 2015
 
10/11/2015
Reutilització - Actualització de dades
 
26/10/2015
Sanejament - Actualització de dades
 
22/10/2015
Anuncis
pdf Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona pel Consorci de la Costa Brava– Entitat Local de l’Aigua, d’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit SC04/2015 del pressupost del Consorci Costa Brava per a l’exercici 2015.
 
09/10/2015
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Setembre 2015
pdf Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Setembre 2015
 
06/10/2015
Abastaments - Actualització de dades
 
29/09/2015
Perfil del contractant
pdf Anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona pel Consorci de la Costa Brava– Entitat Local de l’Aigua, sobre delegació de funcions de la presidència de l’entitat en el Sr. Carles Pàramo i Ponsetí.
 
29/09/2015
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Agost 2015
pdf Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Agost 2015
 
10/08/2015
Reutilització
Informació sobre el Projecte DEMOWARE a El Port de la Selva
 
07/09/2015
Abastaments - Actualització de dades
 
12/08/2015
Abastaments - Actualització de dades
 
10/08/2015
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Juliol 2015
pdf Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Juliol 2015
 
13/07/2015
Sanejament - Actualització de dades
 
08/07/2015
Perfil del contractant
pdf Contractació de l'obra titulada “Projecte executiu de canonada per a recàrrega d’aqüífer amb aigua regenerada en el T.M. de Port de la Selva”
 
08/07/2015
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Juny 2015
pdf Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Juny 2015
 
07/07/2015
Abastaments - Actualització de dades
 
26/06/2015
Anuncis i perfil del contractant
pdf Edicte publicat al DOGC pel Consorci de la Costa Brava sobre aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci.
 
18/06/2015
Anuncis i perfil del contractant
pdf Anunci per informar a tots els interessats en la licitació de les obres d’execució del “Projecte executiu de canonada per a recàrrega d’aqüífer amb aigua regenerada en el T.M. de Port de la Selva” que l’acte públic d’obertura de proposicions del sobre 2 es realitzarà a les 12’15 hores del dia 22 de juny de 2015, a la seu de la corporació.
 
17/06/2015
Anuncis i perfil del contractant
pdf Edicte publicat al BOP pel Consorci de la Costa Brava sobre aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci.
 
10/06/2015
Reutilització
pdf Reutilització Lloret de Mar - Qualitat de la xarxa - Maig 2015
pdf Reutilització Tossa de Mar - Qualitat de la xarxa - Maig 2015
 
29/05/2015
Educació ambiental
pdf Dibuixos del conte de la Wahiva per descarregar i pintar.
 
21/05/2015
Anuncis i perfil del contractant
pdf Anunci del Consorci de la Costa Brava pel qual s’invita a totes les empreses interessades que compleixin les condicions establertes per a contractar amb l’Administració a presentar oferta a la licitació de l’obra titulada “Projecte executiu de canonada per a recàrrega d’aqüífer amb aigua regenerada en el T.M. de Port de la Selva”.
pdf Condicions Específiques reguladores del contracte d’obres d’execució del projecte tècnic titulat “Projecte executiu de canonada per a recàrrega d’aqüífer amb aigua regenerada en el T.M. de Port de la Selva”
pdf Projecte executiu de canonada per a recàrrega d’aqüífer amb aigua regenerada en el T.M. de Port de la Selva
 
© 2016 Consorci Costa Brava · Pl. Josep Pla, 4 3r 1a · 17001 Girona · Tel. +34 972 201 467 Fax +34 972 222 726 info@ccbgi.org · e.FACT